** آغاز تور های ترکیه : آنتالیا / گوش اداسی / بدروم ** فروش ویژه و انحصاری پرواز تهران کابل با هواپیمای ماهان ** فروش ویژه پرواز اطریشی در مسیر اصفهان وین با تخفیف 2 درصد ویِژه همکاران دارای سیستم آمادئوس

    تاریخچه 60 سال خدمت

اژانس هواپیمایی ایران تراول اصفهان به عنوان یکی ازقدیمی ترین وبهترین شرکت های توریستی وگردشگری درایران به نام ایران تراول قدیم که درسال 1335 تاسیس گردیده است واولین اژانس هواپیمایی دراصفهان وسومین درایران بعدازاژانس مهاجری/ پرشین تراول سابق می باشد.هم اکنون این اژانس یکی ازفعال ترین شرکتهای توریستی وگردشگری درایران وجهان می باشد.ایران تراول دردهه چهل خورشیدی قبل ازانقلاب توانسته بابهره گیری ازفنون گردشگری نسبت به تورهای زمینی دراصفهان به بیش از1000 هزار گردشگراروپایی / آمریکایی خدمات ارایه نماید.

ایران تراول دردهه پنجاه توانسته بابهره گیری از سیستماتیک گردشگری وصنعت هواپیمایی نسبت به صدوربلیط های مختلف هواپیمایی سابق ملی ایران که بعدازانقلاب به نام مقدس جمهوری اسلامی ایران (ایران ایر) وهمچنین پروازهای خارجی هواپیمایی لوفت هانزا / آلیتالیا / آمریکن / ک ال ام / ایرفرانس وغیره اقدام می نموده است.

پدرتوریست اصفهان (عزت الله کربلایی) دردودهه قبل ازانقلاب درقبال فعالیت خودتبلیغات گسترده ای درآن دوران داشته که مستندات آن به صورت تصویری درذیل این صفحه کاتولوگ موجود است.

آژانس هواپیمایی ایران تراول هم اکنون با بیش از30 نفرپرسنل مجرب ومسلط به زبان انگلیسی وهمچنین دارای یک شبعه دیگر درونکور کانادا ودارای چندین شرکتهای وابسته به کارگزاری درزمینه صنعت توریست درکشورهای کانادا / آمریکا / آلمان / ایتالیا/ انگلیس/ امارات / ترکیه /چین وغیره می باشد.این شرکت بیش ازنیم قرن فعالیت خودرابه صورت جدی تاکنون توانسته درسطح ایران وجهان جایگاه ویژه ای داشته ومقامهای شایسته ای رادربخش های مختلف گردشگری وصنعت توریست بدست آورد.

ایران تراول توانسته به عنوان یک اپراتور توریستی برترازایران درکتاب سرشناس صنعت جهانی گردشگری به نام  lonely planet انگلیس ثبت نماید.ایران تراول به عنوان پدرتوریسم وگردشگری اصفهان توانسته خودرابه عنوان یک تور اپراتورحرفه ای درسطح اصفهان درزمینه تورهای  ورودی معرفی نموده ودراین خصوص بهترین کیفیت خدمات به مشتریان عزیزازشهرها وکشورها وآژانسهای همکارارایه بدهدتاازاین طریق ثابت کند که پیشرفت این آژانس ازرضایت مشتریان بوده است.

پدرتوریسم اصفهان دارای یک واحد و باشگاه مشتریان (CRM) برای اولین باردر اصفهان بوده که دراین جهت بخش امورمشتریان شرکت نه تنها به بررسی بازارهای موردنیاز می پردازد بلکه پس ازاجرای توربه بررسی مورد به مورد تورها پرداخته ونظرات مثبت ومنفی مشتریان را مدنظرقرار می دهد وعملا با این کار کیفیت تورهای خودرا گارانتی می نماید.

نمایندگی

  • Pasta
  • Spices & Herbs
  • Bacon Burger
  • Grilled Chicken
  • After Work
  • Cheddar Bagle
  • Tasty Breakfast
  • Asia Buffet
  • 013